Boris Kanduti

Odvetniška družba Kanduti, o.p., d.o.o.

Odvetniška družba Kanduti, o.p., d.o.o., je registrirana za opravljanje vseh vrst odvetniških storitev. Poslujemo od leta 2010. Zaposleni v naši družbi so pred tem več let pridobivali izkušnje na področju preiskovanja kaznivih dejanj, v gospodarstvu, pravosodju, javni upravi in pri drugih odvetnikih.

Stranke zastopamo na vsem območju Republike Slovenije. Poslujemo prek sedeža družbe v Ljubljani. Sodelujemo s strokovnjaki ekonomskih, finančnih in drugih področij, pa tudi s tujimi odvetniki, kadar naše stranke potrebujejo pomoč v tujini.

Naše delo temelji na visokih profesionalnih standardih, ki jih predpisujeta zakon o odvetništvu in kodeks odvetniške poklicne etike.