GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo sestavljajo pravne norme, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihove pravice in obveznosti, zlasti pa njihovo delovanje na trgu. To področje je prepleteno s civilnimi in javnopravnimi predpisi. V področje gospodarskega prava sodijo statusno urejanje gospodarskih subjektov, njihovo ustanavljanje, spreminjanje in prenehanje, pravna osebnost in notranja organizacijska struktura. Pravo gospodarskih poslov zajema skupne značilnosti vseh gospodarskih poslov, tipične gospodarske posle ter sklepanje in izvajanje gospodarskih poslov. Gospodarske pogodbe so tiste, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti, to pa so gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki. Najbolj tipična ožja področja gospodarskega prava so pravo industrijske lastnine, javna naročila, zavarovalno pravo, konkurenčno pravo, transportno pravo.

Našim strankam nudimo:

  • sestavo vseh vrst gospodarskih pogodb,
  • svetovanje pri ustanavljanju, statusnem spreminjanju in prenehanju gospodarskih subjektov,
  • svetovanje pri izvajanju javnih naročil in drugih poslov,
  • Izvajamo skrbne pravne preglede v smislu svetovanja, optimizacije in varnosti poslovanja, pri nakupih in prodaji poslovnih deležev,
  • Izterjave doma in v tujini,
  • stranke zastopamo v gospodarskih sporih.