PRAVO LOKALNIH SKUPNOSTI

Lokalne skupnosti se ustanavljajo za izvajanje javnih funkcij. V nekaterih okoliščinah imajo monopolni položaj. Financirajo se iz javnih sredstev in tudi s plačilom storitev, ki so pravno regulirane. Za pravo lokalnih skupnosti velja poseben (javno) pravni režim, ki zahteva dobro poznavanje razmerij med njihovimi organi, razmejitev pooblastil med državo in lokalno skupnostjo, posebnosti pravnih oseb, ki jih lokalne skupnosti ustanavljajo, in podobno. Pomembno je tudi poznavanje pravil javnega naročanja, koncesijskih pravil in pravil javno-zasebnega partnerstva. Veljajo tudi posebna pravila za zaposlene (javni uslužbenci).

Našim strankam nudimo:

  • strokovno svetovanje in pripravo pravnih mnenj,
  • svetovanje pri pripravi različnih predpisov,
  • svetovanje pri urejanju delovno pravnih odnosov v lokalni skupnosti,
  • svetovanje in vodenje postopkov v povezavi s kršitvami delovne discipline,
  • zastopanje lokalne skupnosti in njenih organov v upravnih in sodnih postopkih.