KAZENSKO PRAVO

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Gre za področje, ki lahko pomeni najbolj intenzivni poseg v intimo posameznika, med drugim s hišnimi in osebnimi preiskavami, prikritimi preiskovalnimi ukrepi, zapornimi kaznimi, odvzemi premoženja, v določenih primerih tudi s prepovedjo opravljanja poklica oziroma dela. Obsodba v kazenskem postopku vpliva tudi na odškodninsko odgovornost. Posamezniki so lahko tudi žrtve kaznivih dejanj, kjer storilci posežejo v njihovo premoženjsko, osebnostno sfero in človekovo dostojanstvo.

Ko se posameznik znajte v kazenskem postopku, bodisi kot obdolženec bodisi kot oškodovanec, je pomembno, da pravočasno izkoristi vsa potrebna pravna sredstva zaradi zavarovanja svojih pravic.

Našim strankam nudimo:

  • pomoč, svetovanje in zastopanje v vseh fazah predkazenskega in kazenskega postopka in tudi pri izvrševanju kazenskih sankcij,
  • pomoč in zastopanje pri uveljavljanju odškodnine.