DRUŽINSKO PRAVO

Družinsko pravo ureja družinska razmerja. Nanaša se na položaj otrok, položaj zakonca in zunajzakonskega partnerja, zunajzakonskih otrok, skrb za otroka ter tudi dolžnost vzgoje, podaljšanja roditeljske pravice preživnine za otroke in preživljanje zakonca. Ureja tudi področja ločitve oziroma razveze zakonske zveze.

Našim strankam nudimo:

  • svetovanje in zastopanje v postopku razveze zakonske zveze,
  • svetovanje in zastopanje v postopku delitve premoženja,
  • svetovanje in zastopanje glede preživnin,
  • svetovanje in zastopanje glede dodelitve otrok, stikov z otroki, določitvi skrbništva, - zastopanje v sodnih in drugih postopkih s področja družinskega prava.