INSOLVENČNO PRAVO

Insolvenčno pravo je skupek pravnih norm in institutov, ki urejajo položaje, ko postane gospodarski subjekt ali potrošnik trajneje nelikviden ali dolgoročno plačilno nesposoben. Ureja področje finančnega poslovanja, postopke zaradi insolventnosti pravnih in fizičnih oseb in postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb. Med drugim tudi predpisuje postopke izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj ter odgovornost poslovodstva in osebno odgovornih družbenikov. Za upnike je pomembna pravočasna prijava terjatev v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, njihova možnost sodelovanja oziroma pravice in obveznosti v teh postopkih. V okviru osebnih stečajev (potrošnik) ureja postopek odpusta obveznosti.

Našim strankam nudimo:

  • svetovanje in podporo za finančno prestrukturiranje družb,
  • svetovanje in pripravo potrebnih dokumentov za stečajne postopke in postopke prisilne poravnave za gospodarske subjekte,
  • svetovanje in pripravo ustreznih aktov v postopku osebnega stečaja in odpusta obveznosti,
  • uveljavljanje odgovornosti direktorjev prezadolženih družb,
  • prijavo terjatev v stečaju,
  • izpodbijanje dejanj stečajnega dolžnika,
  • zastopanje v sodnih postopkih.