ODŠKODNINSKO PRAVO

Odškodninsko pravo je celota pravnih pravil in načel, ki se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov. Določa pravila, po katerih je mogoče ugotoviti, kdo je odgovoren za škodo in v katerih primerih posamezniku pripada odškodnina pa tudi višina odškodnine. Škoda je prikrajšanje, ki nastane zaradi posega v pravno zavarovane dobrine nekoga drugega. Deli se na premoženjsko in nepremoženjsko škodo. Premoženjska škoda je navadna škoda (zmanjšanje premoženja) in izgubljen dobiček. Nepremoženjske škode so telesne bolečine, duševne bolečine, zmanjšanje življenjskih aktivnosti, strah in okrnitev ugleda pravne osebe. Škoda se lahko povrne v denarni obliki, v nedenarni obliki, kot sta denimo objava popravka in preklic izjave, ali na kakšen drug način, s katerim je mogoče doseči ali vzpostaviti razmere, ki so obstajale pred samim škodnim dogodkom. Za uveljavljanje odškodnine morajo biti podane predpostavke odškodninske odgovornosti, ki jih predpisuje zakon, to so nastala škoda, nedopustno ravnanje, odgovornost povzročitelja in vzročna zveza med škodo in nedopustnim ravnanjem.

Pomembno je ločevanje med krivdno in objektivno odgovornostjo za škodo, pa tudi odgovornost za druge (starši za otroke, mladoletnike, delodajalec za delavca). V nekaterih primerih zakonodaja predpisuje obvezno zavarovanje za morebitno povzročeno škodo, kot je to urejeno na področju cestnega prometa, zavarovanje določenih dejavnosti. Ureja tudi prostovoljna zavarovanja pri različnih zavarovalnicah.

Našim strankam nudimo:

  • svetovanje, pregled dokumentacije in oceno o smiselnosti vložitve odškodninskega zahtevka ali tožbe,
  • pripravo odškodninskih zahtevkov do povzročiteljev škode ali zavarovalnic pri vseh vrstah škodnih dogodkov, kot so prometne nesreče, delovne nesreče, ugrizi psov, padci na neurejenih ali nevarnih površinah, povzročitvi telesnih poškodb, napadi na čast in dobro ime,
  • svetovanje in obrambo v primeru neutemeljenih ali pretiranih odškodninskih zahtevkih,
  • svetovanje in pripravo tožb, zastopanje v sodnih in drugih postopkih.